Harmonogramy

Rodzaj kursuNumer grupyCzas trwaniaPrzewidywana data egzaminu
J. Angielski1/10.2/2021III 2021 – X 2021XI 2021
J. Angielski2/10.2/2021IV 2021 - X 2021XI 2021
J. Angielski3/10.2/2021 VIII 2021 - I 2022 I 2022
 J. Angielski4/10.2/2021VIII 2021 - III 2022 III 2022
 J. Angielski5/10.2/2021  IX 2021 - III 2022 III 2022
 J. Angielski6/10.2/2021 IX 2021 - II 2022 III 2022
 J. Angielski7/10.2/2021 X 2021 - III 2022 X 2022 - III 2022
 J. Angielski8/10.2/2021X 2021 - III 2022 IV 2022
 J. Angielski9/10.2/2021 X 2021 - III 2022 IV 2022
 J. Angielski10/10.2/2021 XI 2021- X 2022 X 2022
 J. Angielski11/10.2/2022 I-VII 2022 VII 2022
 J. Angielski12/10.2/2021 III - VIII 2022 VIII 2022
 J. Angielski13/10.2/2021 V - XI 2022 XI 2022
 Kurs komputerowy1/ICT/10.2/2022 VI-VIII 2022 VIII 2022
 J. Angielski14/10.2/2022 VI-XI 2022 XI 2022
  J. Angielski15/10.2/2022  VI-XI 2022  XI 2022
 J. Angielski16/10.2/2022 VII-X 2022 X 2022
 J. Angielski17/10.2/2022 VII-X 2022 X 2022
 Kurs komputerowy2/ICT/10.2/2022 VII-IX 2022 IX 2022
 J. Angielski18/10.2/2022VII-X 2022 X 2022
 Kurs komputerowy 3/ICT/10.2/2022VII-X 2022 X 2022
Harmonogram Gr 1 J. Angielski Harmonogram Gr 2 J. Angielski Harmonogram Gr 3 J. Angielski Harmonogram gr 4 J. Angielski Harmonogram gr 5 J. Angielski Harmonogram Gr 6 J. Angielski Harmonogram Gr 7 J. Angielski Harmonogram Gr 8 J. Angielski Harmonogram Gr 9 J. Angielski Harmonogram Gr 10 J. Angielski Harmonogram Gr 11 J. Angielski Harmonogram Gr 12 J. Angielski Harmonogram Gr 13 J. Angielski Harmonogram ICT Gr 1 Harmonogram Gr 14 J. Angielski Harmonogramy Gr 15 J. Angielski Harmonogram Gr 16 J. Angielski Harmonogram Gr 17 J. Angielski Harmonogram ICT Gr 2 Harmonogram Gr 18 J. Angielski Harmonogram ICT gr 3
Skip to content